Кино

Програма на кинo "Cinema City Пловдив 4DX"

ТО

От самото си създаване, градчето е ловно поле на съществото, което излиза от канализацията на всеки 27 години, за да се храни със страховете на набелязаната си плячка, а именно децата на Дери.... още

Прожекции
Сряда, 20 Септември
13:50 16:30 19:15 22:00
Четвъртък, 21 Септември
13:50 16:30 19:15 22:00