Кино

Трилър

Дават го в Жанр
Геобуря За защита срещу катастрофални изменения на климата, световните лидери на планетата дават зелена светлина на проект... Прожектират го в София, Стара Загора, Русе, Пловдив, Плевен, Бургас, Варна
Честита смърт "Честита смърт" използва сюжетния похват „времева примка“ (популяризиран с голям успех от хита "Омагьосън... Прожектират го в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас, Плевен