Кино

Семеен

Дават го в Жанр
Шантаво семейство Семейство Уишбоунс далеч не са обикновеното щастливо семейство. Мама, Ема, притежава книжарница, която е потънала в... Прожектират го в София, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Плевен