Кино

Драма

Дават го в Жанр
Нито звук В центъра на историята е четиричленно семейство – майка, баща и две деца, които живеят в пълна изолация в провинцията и... Прожектират го в София